HYRAX

Više od 20 godina iskustva

Hyrax je naprava za širenje gornje čeljusti. Najradije ga primjenjujemo za vrijeme rasta kod djece čija je gornja čeljust nedovoljno široka u odnosu na donju.

To se vidi po tome što donji stražnji zubi obuhvaćaju gornje, umjesto da je obrnuto, a dodatno još nedostaje prostora da se svi zubi smjeste (pa imamo gužvu).

Naprava se sastoji se od vijka postavljenog na sredini nepca koji se obostrano s po dva kraka upire o gornje stražnje zube. Ti se krakovi ili vežu za metalne prstenove i upirače na zubima, ili za akrilatna (plastična) uporišta koja prekrivaju i grizne plohe stražnjih gornjih zubi.

Aktiviranjem (okretanjem) vijka krakovi guraju zube prema van, čime se postiže skeletni i dentalni učinak. Skeletni se odnosi na širenje gornje čeljusti koje se vidi u otvaranju razmaka između dvaju prednjih zuba.

Nakon aktivnog razdoblja vijak „blokiramo“ i nastupa period stabilizacije tijekom kojega se stvara nova kost u području središnje linije. Dentalni se učinak odnosi na pomak zubi i dijela čeljusti koji ih nosi, alveolarnog grebena. Time postižemo da gornji zubi obuhvate donje i stvaramo prostor za smještaj onih zubi koji su izrasli van zubnog luka.

 Hyrax često kombiniramo s Delairevom maskom, potičući pritom gornju čeljust na rast u širinu i prema naprijed.

Tisuće završenih ortodontskih terapija djece i odraslih. Obratite nam se s povjerenjem.