Predanost, strokovnost, izkušnja

Ortodontsko zdravljenje otrok in odraslih

Dr. sc. Renata Vidaković,
dr. med. dent. specialist ortodont

  • specialistka ortodontije
  • več kod dvajset let izkušnje
  • več tisoč opravljenih ortodontskih terapij za otroke in odrasleh
  • širok vpogled v terapijske možnosti različnih anomalij in stanja
  • koordinacija interdisciplinarnih terapij

Dr. Renata Vidaković je rojena leta 1978 v Zagrebu, kje je končala osnovno šolo in gimnazijo. Na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu je diplomirala je leta 2003 med najbolj uspešnim študentom ter si pridobila naslov doktor dentalne medicine. Po opravljeni specializaciji s področja ortodontije leta 2009 je pridobila naziv specialistka ortodontije.

Klinično delo je začela že med študijem, leta 2001 v privatni ordinaciji prof. dr. sc. Mladena Šlaja in že od samega začetka se osredotoča na ortodontijo. Po dvajsetih letih neprekinjenega dela je odprla specialistično ordinacijo dentalne medicine za ortodontijo na naslovu Ivana Cankara 21 v Zagrebu.

Dr. Vidakovićeva se ukvarja z raziskovanjem, objavljanjem rezultatov in predavanji, po zaključenem podiplomskem doktorskem študiju leta 2021 pa je na Medicinski fakulteti Univerze na Reki zagovarjala doktorsko disertacijo in pridobila naziv doktorice znanosti. Dr. Vidakovićeva je bila član raziskovalne skupine na projektu “Reorganizacija in modernizacija specialistične mreže mesta Zagreb na podlagi ocene potreb po ortodontski oskrbi šoloobvezne populacije ter epidemioloških študij in ocene kakovosti” Univerze v Zagrebu in sodelavec na projektu “Determinante učinkovitosti terapije za prizadete funkcije in izgled orofacialnega področja” Univerze na Reki. Objavila je številna strokovna in znanstvena dela, je avtorica in soavtorica poglavij univerzitetnih učbenikov s področja ortodontije. Dr. Vidaković je bila strokovni simultani prevajalec iz angleščine na kongresih ki jih je Hrvatsko ortodontsko društvo organiziralo. Tekoče govori angleško in francosko, italijansko pasivno.

Dr. Vidakovićeva kot ortodont uspešno sodeluje z odličnimi sodelavci, doktorji dentalne medicine, ter uglednimi specialisti parodontologi, pedodonti, protetičarji, oralni in maksilofacialni kirurgi pri izvajanju interdisciplinarnih terapij za otroke in odrasle. Z enakim veseljem se ukvarja z „preprostimi“ terapijami, pa tudi z kompleksnimi: pasja ekstrakcija, transpozicije, odrasli parodontološki ogroženi bolniki, ortognatsko-kirurške terapije, obsežne preobrazbe nasmeha. Odprto, a tudi previdno sledi trendom v stroki ter je pobudnica in koordinatorka uvajanja novih ortodontskih tehnik, postopkov in protokolov. V preteklih let je bila mentorica generacijam zobozdravnikov in zobozdravniških asistentov.

Več tisoč opravljenih ortodontskih terapij za otroke in odrasle

Anja Petrošić, bacc. med. tech.,
viša medicinska sestra
Katja Gibač, dentalna asistentica

Članstvo u udruženjima
i organizacijama:

Hrvatska komora dentalne medicine (HKDM)
Hrvatsko ortodontsko društvo (HOD)
Hrvatski liječnički zbor (HLZ)
European Orthodontic Society (EOS)
American Association of Orthodontists (AAO)
World Federation of Orthodontists (WFO)

Obrnite se na nas z zaupanjem.